זגגות וחלונות חשמל לרכב

  • שיפוץ ותיקון מתג / מפסק חשמלי לחלונות.
  • תיקון ושיפוץ מנגנונים לחלונות חשמליים לרכב.
  • תיקון ושיפוץ מנגנוני חלונות ידניים לרכב.